Tradycją jest, że co roku wychowawcy klas urządzają swoim uczniom wigilię. Czasem jest na niej wesoło, czasem smutno…. Święta to trudny czas, bo chciałoby się je spędzić w domu…Niestety to dla niektórych niemożliwe…Mimo wszystko, staramy się uśmiechać i znaleźć chociaż chwilę na prawdziwą, świąteczną zadumę……