Rozpowszechnianie wiedzy na temat HIV/AIDS jest zawsze w cenie. Mimo, że w to nie wierzymy, ten temat może dotyczyć każdego z nas. Tu: gazetka i formacyjna na holu szkoły.