Problemy społeczne na WOS? Temat kampanii świetnie wpisał się w lekcję z panią Magdą. Zaznajamiamy z problemem, mając nadzieję, że nikt z nas nie stanie się nigdy ofiarą przemocy.