Każdy z nas doświadczył przemocy. Niewielu jednak wie, że przemoc objawia się nie tylko w formie fizycznej. Aby przybliżyć ten trudny temat naszym wychowankom, bierzemy udział w kampanii STOP PRZEMOCY!

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Rozpoczynamy dziś prezentację prac naszych chłopców. Dziś: krótki ale czytelny schemat. Jakie są rodzaje przemocy? Autorem jest Adrian.