Nikt nie chce wojny. Wszyscy są świadomi tego, jak bardzo pustoszy ona nasze serca. W tym tygodniu na lekcjach historii jesteśmy z Ukrainą….

Made with Padlet