Lekcja na temat pierwszej pomocy z Panią Magdą. Na początek teoria, potem praktyka. Staramy się wykorzystywać TIK jak najczęściej.