18.01. na sali gimnastycznej rywalizowali ze sobą nauczyciele i wychowankowie. Mecze o honor rozegrali w parach.

Odważnymi zawodnikami po stronie nauczycieli byli panowie: Łukasz (matematyk) oraz Piotr (nauczyciel wf).

Porządku pilnowały panie Magda i Agnieszka.