W ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy w zakładzie zostały przeprowadzone przez zespół diagnostyczno-korekcyjny oraz nauczycieli różne działania: warsztaty edukacyjne, podadanki, dyskusje z wychowankami. Chłopcy wykonali szereg plakatów o tematyce przeciwdziałania przemocy.  Powstała gazetka ścienna promująca Kampanię 19 dni. Miłym zaskoczeniem była chęć udziału nieletnich w webinarze prowadzonym przez Fundację Po Drugie ” Szybka dorosłość po placówce”.