Proszę bardzo jakie wspaniałe towarzystwo! Ksiądz Adam, dwie zakonnice i nasi chłopcy! Gdzie pojechali? Na pielgrzymkę? Nie! Do Śliwna na spacer po sławnych ruchomych kładkach!