Męski wypad na basen z księdzem Adamem oraz wizyta u Sióstr Jezusa Miłosiernego.