Gościliśmy dziś pana Edwarda Kędziera. Przyjechał do nas w ramach misji więziennej FYLAKE (po grecku: mieć nad czymś pieczę, trzymać straż). Misja jest powołana w ramach Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w zborze w Łęcznej.