Czasem bywa tak, że ze wzgledów zdrowotnych, wychowankowie naszego zakładu nie mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w szkole. Wtedy szkoła przychodzi do nich do tzw. Izby Chorych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów prowadzą wtedy zajęcia indywidualne z danm wychowankiem. Dziś: angielski z panią Małgosią. Uczeń: Hubert.

Dzięki nowoczesnym technologiom można przeprowadzić lekcję na wysokim poziomie nawet w izolacji. Wystarczy telefon. Film tematyczny, ćwiczenia ze słuchu – wszystko jest na wyciągnięcie ręki.