Dziś pierwszy dzień warsztatów z przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w zakładzie poprawczym w Białymstoku. Projekt Trzeźwe Życie Bez Przemocy współfinansowany przez ROPS Białystok. 😉
Prowadzący to Adrianna Mielcarz i Artur Kolasa