Bo nowy dzień wstaje…

„Opadły mgły i miasto ze snu się budzi…
… z dusznego snu już miasto się wynurza,
słońce wschodzi gdzieś tam”
SDM