W Zakładzie bardzo aktywnie działa Koło Szachowe prowadzone przez wychowawcę Mariusza. Chętni chłopcy uczestniczą w nim w każdy czwartek. Jak na razie pokój, w którym odbywają się zajęcia, przechodzi gruntowny remont, dlatego Szachiści przenieśli się chwilowo do pomieszczenia w grupie V.

Photo by Pixabay on Pexels.com